Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

За бесплатну правну помоћ доступну свим грађанима

После реакције и критичког разматрања (трећег) нацрта Закона о бесплатној правној помоћи од стране великог броја невладиних организација, као и независних тела за заштиту права грађана, ад хоц радна група правника саставила је предлог решења, као одговор на спорна...

Newsletter, Issue 5

Fifth Issue of the Triple A Newsletter, November 2014 Click here to download

Agenda Conference in Zadar

Support to Citizens and Citizen Engagement – Current EU Practices International Conference, IMPACT Center, Zadar, Croatia Conference_Programme-IMPACT

Pin It on Pinterest