Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

Policy framework

Montenegro

Montenegro

Montenegro established its own system of free legal aid through the adoption of the Law on Free Legal Aid in 2011. The aim of this Law was to establish a normative framework which would regulate the system of exercising the right to free legal aid. After the adoption of the law, offices for free legal aid were opened within all basic courts in Montenegro. Judicial institutions have contributed to educating citizens on their ability to access the system of free legal aid through the implementation of public campaigns. In addition, civil society organizations have established their programmes of legal aid and assistance with a view to promote and establish an effective system of free legal aid in Montenegro.

In the previous three-year period since the enactment of the free legal aid system in Montenegro, the country has invested significantly in the provision of efficient access to courts by introducing the system of free legal aid. The establishment of the system of free legal aid in Montenegro is one of the positive examples of institutional action in a specific area. However, despite this, the functioning of the system brought with it certain problems in relation to the implementation of the law and the functioning of the institutional framework, so it is necessary to continually work on improving the existing system of free legal aid. A possibility for the Law on Free Legal Aid to include a greater number of subjects authorized to provide free legal aid should be considered. It is necessary to recognize others as authorized providers of free legal aid apart from lawyers and services for free legal aid, including, for example, non-government organizations dealing with human rights, syndicates, political parties, university legal clinics and other subjects who have the necessary legal knowledge and experience in the provision of legal assistance. Citizens still show an insufficient level of knowledge concerning the system of free legal aid.

Crna Gora je uspostavila system besplatne pravne pomoći kroz usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tokom 2011, godine. Cilj usvajanja ovog zakona je da se kroz uspostavljanje normativnog okvira koji će u materijalnopravnom i procesnopravnom smislu urediti sistem ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć. Nakon usvajanja Zakona, kancelarije za besplatnu pravnu pomoć osnovane su u svim sudovima u Crnoj Gori. Pravosudne institucije su nastojale da kroz sprovođenje javnih kampanja upoznaiju građane sa mogućnostima koje im pruža sistem besplatne pravne pomoći. Takođe, kroz projekte i programe saradnje uspostavljena je i komunikacija sa organizacijama civilnog društva sa ciljem dalje promocije i uspostavljanja efikasnog sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori.

U prethodnom trogodišnjem periodu funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori, država je uložila značajne naprore da obezbijedi efikasan pristup pravosuđu kroz system besplatne pravne pomoći. Uspostavljanje sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori jedan je od dobrih primjera institucionalnog djelovanja u određenoj oblasti, jer se dosadašnji učinci mogu ocijeniti pozitivnom ocjenom. Međutim, i pored toga, funkcionisanje sistema je sa sobom donijelo i određene probleme u pogledu primjene zakona i funkcionisanja institucionalnog okvira, te je stoga neophodno kontinuirano raditi na unaprjeđenju postojećeg sistema besplatne pravne pomoći. Treba razmotriti mogućnost da se Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći obuhvati veći broj subjekata ovlaščenih za pružanje besplatne pravne pomoći. U tom dijelu, neophodno je da kao ovlašćeni pružaoci besplatne pravne pomoći pored advokata i službi za besplatnu pravnu pomoć, budu prepoznati: nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima, sindikati, političke partije, univerzitetske pravne klinike i drugi subjekti koji imaju potrebno kvalifikovano pravničko znanje i iskustvo, a koji inače već duži period pružaju pravnu pomoć i imaju zavidno iskustvo iz ove oblasti. Građani i dalje iskazuju nedovoljan nivo znanja i informisanosti o sistemu besplatne pravne pomoći, pa je u narednom periodu neophodno kontinuirano raditi na informativnim kampanjama kroz koje će građani biti u prilici da saznaju sve neophodne informacije o sistemu besplatne pravne pomoći.

Pin It on Pinterest

Share This