Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/018d4fe743d90d4a6af6baf9c1875181/tripleacitizens.eu/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5763
Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

ENGLISH BELOW

Izvještaj „Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini“

Cilj ovog izvještaja je da predstavi rezultate empirijskog istraživanja o diskriminaciji na tržištu rada u BiH, te se prvenstveno bavi neposrednim oblicima diskriminacije, iako u nekoliko instanci ukazuje i na posredne oblike diskriminacije koji su proizvod zakona i praksi organa vlasti u BiH.

Izvještaj Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini objavljen je u okviru programa „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“ kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo provodi projekat „Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika“. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Report on “Discrimination in the Field of Labour in Bosnia and Herzegovina”

ADI, the Bosnian partners in the Triple A project, have released a report to present the results of empirical research on discrimination in the labour market in Bosnia and Herzegovina, and is primarily engaged in the forms of discrimination, although in a few instances also points to the indirect forms of discrimination that are product of the law and practice of the authorities in Bosnia and Herzegovina.

The Report, “Discrimination in the area of labor in Bosnia and Herzegovina” (Bosnian language only) was published under the “Equality for All: Civil Society Coalition against Discrimination” through the grant program under which the Association for Democratic Initiatives Sarajevo implements the project Strengthening the role of trade unions in BiH in protecting the workers from discrimination”. The project is funded by USAID and the Open Society Fund.

Pin It on Pinterest

Share This