Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/018d4fe743d90d4a6af6baf9c1875181/tripleacitizens.eu/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5763
Albania   Bosnia and Herzegovina   Croatia   Kosovo   Macedonia   Montenegro   Serbia   Turkey

После реакције и критичког разматрања (трећег) нацрта Закона о бесплатној правној помоћи од стране великог броја невладиних организација, као и независних тела за заштиту права грађана, ад хоц радна група правника саставила је предлог решења, као одговор на спорна питања и одредбе нацрта Закона.

Предлози обухватају четири кључне теме: дефинисање корисника и пружалаца бесплатне правне помоћи, управљање/одлучивање о праву на бесплатну правну помоћ и финансирање. Формулисана решења узимају у обзир контекстуалне чињенице: широко распрострањено сиромаштво, велику незапосленост, угроженост основних људских права и слобода, посебно код друштвено осетљивих група; хиперпродукцију закона који уводе нова права и обавезе и појачавају правну несигурност, нарочито код правно неуких грађана/-ки; недоследност и одсуство свеобухватног увида у прихваћене међународне стандарде везане за доступност права на правну помоћ, права на правично суђење и права на делотворно правно средство; и Стратегију развоја система бесплатне правне помоћи.

Конференција за новинаре

Аутономни женски центар, Праксис и Комитет правника за људска права YUCОМ

Говоре:

Вања Мацановић, Аутономни женски центар

Данило Ћурчић, Праксис

Катарина Голубовић, YUCОМ – Комитет правника за људска права

За све додатне информације можете се обратити Данијели Пешић на тел. 011/2687-190 или путем е-mail-а: dobre_prakse@azc.org.rs

http://www.mc.rs/za-besplatnu-pravnu-pomoc-dostupnu-svim-gradjanima.4.html?eventId=9430 

Pin It on Pinterest

Share This